Diensten

Onze werkzaamheden omvatten de volgende corporate finance activiteiten:

Financieringen

Het aantrekken van een nieuwe financiering en/of het herfinancieren van uw onderneming.

(Financiële) strategie

Wij analyseren en beoordelen uw onderneming en adviseren vanuit meervoudige value creation en value based management waarmee alle stakeholders duurzaam aan de onderneming worden verbonden. Verder fungeren wij als sparringpartner met betrekking tot uw financiële en strategische vraagstukken.

Waarderingen

Een belangrijk onderdeel in een eventueel (ver)kooptraject van de onderneming is het vaststellen van waarderingscriteria en het bepalen van de economische waarde van uw onderneming. Ook in de voorbereidende fase van het verkoopklaar maken is een initiële waardering  essentieel. Het geeft inzicht in de factoren die de waarde van uw onderneming het meest beïnvloeden.

Fusies & Overnames

Wij begeleiden  de ondernemer in de koop en verkoop van de onderneming inclusief het coördineren van de werkzaamheden van accountants, juristen, fiscalisten, notarissen en andere specialisten.

Recovery & Restructuring

Wij helpen uw onderneming indien het minder goed gaat of het voortbestaan in gevaar komt. Snel en adequaat handelen staan voorop om de onderneming weer op de rit te krijgen waardoor andere partijen weer vertrouwen krijgen in de onderneming.