Financieringen

De aanvraag voor een  financiering neemt de Solid Finance Group voor u, deels of geheel, uit handen. Wij stellen hiervoor een financieringsmemorandum op en ondersteunen u, zo nodig, bij de voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose. Vanuit onze goede relaties met diverse banken en investeerders helpen wij met het vinden van de - voor de onderneming en ondernemer – passende financier en financieringsstructuur.

Solid Finance Group wordt betaald door de onderneming/ondernemer en opereert hierdoor volledig onafhankelijk van de financier.